top of page

felhasználási feltételek.

Ön azzal, hogy belép a www.epiteszmanufaktura.hu oldalra, elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

A www.epiteszmanufaktura.hu honlapot (a továbbiakban: honlap) a ÉPÍTÉSZ MANUFAKTÚRAKorlátolt Felelősségű Társaság (8984 Iborfia, Fő utca 26., a továbbiakban: „Társaság”) hozta létre és tette közzé. A honlap az építészeti tervezéssel foglalkozó Építész Manufaktúra tevékenységét, szolgáltatásait és aktuális projektjeit mutatja be a honlapra látogató felhasználóknak.

1. hozzáférés a honlaphoz

 

A honlapot bárki használhatja. A honlapon keresztül kérdéseket tehet fel és üzenetet küldhet nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, melynek során személyes adatokat kell megadnia. Kérjük, a valóságnak megfelelően, pontosan és őszintén töltse ki a szükséges információkat! Az információk megadása önkéntes, és csakis a kérdések megválaszolása és esetleges későbbi szerződéskötés érdekében, a szükséges időtartamig kezeljük azokat. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat ITT találja.

Bár arra törekszünk, hogy a honlap szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a honlap elérhetősége.

2. szellemi alkotások joga

 

A www.epiteszmanufaktura.hu honlap és minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja a Társaság. A honlap létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a jelen Felhasználási Feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a honlapot csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. A felhasználó kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, kereskedelmi felhasználáson kívüli céllal jogosult a honlapon és annak oldalain megjelenő tartalmat olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni. Tilos a Társaság kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlap vagy bármely részének, illetve tartalmának másolatát eladni vagy haszon ellenében továbbítani, tilos továbbá a honlap vagy bármely részének megváltoztatása, valamint bármely más műben, publikációban, honlapon történő felhasználása mind elektronikus, mind egyéb formában. Az itt rögzítetteken túlmenően a Társaság semmilyen egyéb jogot nem engedélyez a honlap vagy annak tartalma felhasználásával kapcsolatban.

A szellemi alkotások jogosulatlan felhasználása, valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok egyéb módon történő megsértése jogellenes cselekmény és jogi eljárást vonhat maga után.

3. a honlap használata

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a honlap felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik. Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk a Társaság érdekkörén kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a honlapokon közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.

 
3.1 a felhasználó általános kötelezettségei

Támogatjuk a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a honlapot tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni.

  • A honlap felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:
    becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése;

  • a honlap felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre;

  • a honlap felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz, stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek.

 
3.2 a honlap részeire vonatkozó rendelkezések

A honlapon szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók. Ön az első látogatásával elfogadja, hogy a honlapot a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.

Ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a honlapon közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, valamint időben és térben nem korlátozott. Tilos a Társaság kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a honlapon közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: epitesz.manufaktura@gmail.com

4. a honlapon található információk

 
4.1 általános rendelkezések

Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ.

A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse az epitesz.manufaktura@gmail.com e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.

4.2 termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

Eltérő megjelölés hiányában a honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:63–6:64. §-inak értelmében nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak az általunk kínált szolgáltatások felsorolását, ismertetését jelentik. A szolgáltatás igénybevételére a felek között létrejövő külön szerződések alapján kerülhet sor, amelyeknek minden részletre kiterjedő megállapodást kell tartalmazniuk.

4.3 hiperhivatkozások

A honlapon található hiperhivatkozások mások által közzétett honlapokra irányíthatják át Önt; melyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a honlapon a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket a honlapokat felkeresi-e.

5. a honlap és a felhasználási feltételek módosítása

 

A honlapon található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a honlap minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni a Felhasználási Feltételekbe.

6. személyes adatok

 

Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy megvédjük az Ön személyes adatait. Személyes adatait Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónk szerint kezeljük, amit ITT talál.

2021. december. 20.

bottom of page